Animalmarket http://www.ter.nl/animalmarket Omschrijving ned Sun, 21 Oct 2018 03:20:50 EST Duiven : Salvinduif http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15740 Aangeboden: Salvinduif uit 2018. Alleen bellen a.u.b.! Fri, 21 Sep 2018 14:00:48 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15740 Duiven : Senegaltortel http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15739 Aangeboden: Senegaltortel uit 2018. Alleen bellen a.u.b.! Fri, 21 Sep 2018 14:00:22 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15739 Duiven : 1-0 rode grondduif http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15731 Gevraagd: 1-0 rode grondduif uit 2017. Gelieve te bellen bij aanbod! Thu, 20 Sep 2018 15:21:45 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15731 Duiven : 1-0 parelhalstortel http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15729 Aangeboden: 1-0 parelhalstortel uit 2016. Gelieve te bellen bij interesse! Thu, 20 Sep 2018 15:20:26 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15729 Duiven : 1-0 Chinese bamboepatrijs http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15728 Aangeboden: 1-0 Chinese bamboepatrijs uit 2015. Gelieve te bellen bij interesse! Thu, 20 Sep 2018 15:19:44 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15728 Duiven : 0-1 dolksteekduif http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15727 Aangeboden: 0-1 dolksteekduif + DNA uit 2011. Gelieve te bellen bij interesse! Thu, 20 Sep 2018 15:18:40 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15727 Duiven : 1-0 witvleugelduif http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15726 Gevraagd: 1-0 witvleugelduif. Gelieve te bellen bij aanbod! Thu, 20 Sep 2018 15:16:56 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15726 Duiven : Brilduifje http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15725 Aangeboden: 1 brilduifje uit 2018. Thu, 20 Sep 2018 15:16:13 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15725 Duiven : Holenduif http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15724 Aangeboden: 1 holenduif uit 2018. Gelieve te bellen bij interesse! Thu, 20 Sep 2018 15:15:46 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15724 Duiven : Guineaduif http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15723 Aangeboden: 1 Guineaduif uit 2018. Gelieve te bellen bij interesse! Thu, 20 Sep 2018 15:15:17 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15723 Duiven : Picuiduifje http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15722 Aangeboden: 1 picuiduifje uit 2018. Gelieve te bellen bij interesse! Thu, 20 Sep 2018 15:14:51 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15722 Duiven : Groenvleugelduif http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15721 Aangeboden: 1 groenvleugelduif uit 2018. Gelieve te bellen bij interesse! Thu, 20 Sep 2018 15:14:17 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15721 Duiven : Bronsvleugelduif http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15720 Aangeboden: 1 bronsvleugelduif uit 2018. Gelieve te bellen bij interesse! Thu, 20 Sep 2018 15:13:45 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15720 Duiven : Madagaskartortel http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15719 Aangeboden: 1 Madagaskartortel uit 2018. Gelieve te bellen bij interesse! Thu, 20 Sep 2018 15:12:42 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15719 Duiven : Olijfduif http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15718 Aangeboden: 1 olijfduif uit 2018. Gelieve te bellen bij interesse! Thu, 20 Sep 2018 15:09:14 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15718