Animalmarket http://www.ter.nl/animalmarket Omschrijving ned Wed, 15 Aug 2018 07:50:36 EST Duiven : 0-2 Goura victoria (2017) http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15563 Pour ├ęchanger: 0-2 Goura victoria 2017 (ADN) contre 1-0 Goura victoria 2017 ou 2016 et 1-0 Goura scheepmakerii 2016 ou 2017. Thu, 14 Jun 2018 11:26:11 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15563 Duiven : 1-0 rode grondduif http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15453 Gevraagd: 1-0 rode grondduif. Gelieve te bellen! Tue, 13 Mar 2018 11:26:56 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15453 Duiven : 0-1 musduifje http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15452 Gevraagd: 0-1 musduifje (Columbina passerina). Gelieve te bellen! Tue, 13 Mar 2018 11:25:13 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15452 Duiven : 1-1 groenvleugelduif http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15451 Aangeboden: 1-1 groenvleugelduif uit 2017. Gelieve te bellen bij interesse! Tue, 13 Mar 2018 11:22:21 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15451 Duiven : 6-1 blauw grondduifje http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15450 Aangeboden: 6-1 blauw grondduifje uit 2017. Gelieve te bellen bij interesse! Tue, 13 Mar 2018 11:20:59 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15450 Duiven : 2-1 tamboerijnduifje http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15449 Aangeboden: 2-1 tamboerijnduifje uit 2017. Gelieve te bellen bij interesse! Tue, 13 Mar 2018 11:18:32 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15449 Duiven : 1-0 musduifje http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15448 Aangeboden: 1-0 musduifje. Tue, 13 Mar 2018 11:14:36 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15448 Duiven : 2-0 rood rotsduifje http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15447 Aangeboden: 2-0 rood rotsduifje. Gelieve te bellen bij interesse! Tue, 13 Mar 2018 11:13:09 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15447 Duiven : 1-1 Peruduifje http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15446 Aangeboden: 1-1 Peruduifje. Gelieve te bellen bij interesse! Tue, 13 Mar 2018 11:09:32 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15446 Duiven : 1-0 roodnekduif http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15445 Aangeboden: 1-0 roodnekduif uit 2017. Tue, 13 Mar 2018 10:43:42 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15445 Duiven : 1-0 witkopcubaduif http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15444 Aangeboden: 1-0 witkopcubaduif uit 2017. Tue, 13 Mar 2018 10:42:07 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15444 Duiven : 2-0 bandstaartduif http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15443 Aangeboden: 2-0 bandstaartduif uit 2017. Tue, 13 Mar 2018 10:40:39 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15443 Duiven : 1-0 paarse woudduif http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15442 Aangeboden: 1-0 paarse woudduif uit 2017. Tue, 13 Mar 2018 10:38:25 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15442 Duiven : 4-2 Groenvleugelduif http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15441 Aangeboden: 4-2 Groenvleugelduif uit 2017. Tue, 13 Mar 2018 10:33:23 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15441 Duiven : 1-1 Kopernekduif (DNA) http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15440 Aangeboden: 1-1 Kopernekduif (DNA) uit 2017. Tue, 13 Mar 2018 10:31:49 EST http://www.ter.nl/animalmarket/detail.php?id=15440