Exoknaag 01 Juni 2014 nog 41 dagen
Terraria Houten 01 Juni 2014 nog 41 dagen
Terraria en Exoknaag Gent Belgie 04 mei 2014 nog 13 dagen
Terraria Hasselt Belgie 17 augustus 2014 nog 118 dagen

Transport dieren

Geachte heer/mevrouw,
de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) controleert strenger op het vervoer van dieren. Niet alleen op het vervoer van landbouwhuisdieren, maar ook op het vervoer van dieren als vogels, reptielen, knaagdieren en andere (hobby)huisdieren.
U ontvangt deze mail, omdat u volgens onze gegevens belanghebbende bent binnen de (hobby)huisdierenbranche. In het kort worden een aantal belangrijkste aandachtspunten vermeld.
Verplichtingen en regels
De regels ten aanzien van diertransport zijn op Europees niveau vastgesteld. De Transportverordening is van toepassing op alle gewervelde dieren die met een economisch belang worden vervoerd. Dit geldt dus ook wanneer u bijvoorbeeld gewervelde dieren wilt verkopen op een vogelmarkt of reptielenbeurs.
Er zijn administratieve verplichtingen en regels met betrekking tot onder andere:
  • de wijze waarop de dieren behandeld moeten worden;
  • wanneer dieren niet geschikt zijn te vervoeren;
  • hoe vervoermiddelen ingericht moeten zijn;
  • welke reisschema’s gehanteerd moeten worden.
 
Vervoerdersvergunning
Als het transport van levende dieren een economische activiteit betreft, hebben bijna alle vervoerders een vervoerdersvergunning nodig. Dit hangt af van het soort transport dat de vervoerder maximaal wil uitvoeren. De verschillen in het type vergunning komen tot uiting in de technische voorschriften. Bij een type II vergunning worden er uitgebreidere eisen aan het voertuig gesteld en vind er keuring plaats door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De volgende situaties zijn mogelijk:
  • De vervoerder voert nooit transporten uit die verder zijn dan 65 kilometer: er is geen vergunning nodig.
  • De vervoerder voert alleen transporten uit die korter duren dan 8 uur (inclusief laden en lossen van de dieren): een vergunning type I is nodig.
  • De vervoerder voert ook transporten uit die langer dan 8 uur duren: vergunning type II
  • Een vervoerder mag maar één vergunning hebben. Met een type II vergunning mogen ook transporten korter dan 8 uur worden uitgevoerd. Ook mag een vervoerder maar in één lidstaat van de Europese Unie (EU) een vergunning hebben.
 
Gezondheidscertificaat
Voor de handel en het vervoer van dieren en dierlijke bijproducten binnen de EU is een gezondheidscertificaat vereist. Wanneer dieren vervoerd worden van het ene naar het andere land, moeten deze dieren vergezeld zijn van een gezondheidscertificaat, afgegeven door een bevoegd dierenarts.
Meer informatie
Voor meer informatie over de wet- of regelgeving of voor het aanvragen van een vervoersvergunning, verwijs ik u naar onze website: www.vwa.nl (ga naar Onderwerpen > transport).
Mocht u na het lezen van deze mail nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de nVWA: 0800 - 0488
 
Taal
Bezoekers
We hebben 5 gasten online
Partners

TerTermediaTermedia ter-shop-small.jpg ter-shop-small.jpg Ter ProductenTer Ontruiminganimaleventssupersmall.jpg animaleventssupersmall.jpg terlinksmallwit.jpgsoays.be vez.be  tertourster-shop-small.jpgLogo-NCVL.pngReemzorg-small.png