Exoknaag 01 Juni 2014 nog 38 dagen
Terraria Houten 01 Juni 2014 nog 38 dagen
Terraria en Exoknaag Gent Belgie 04 mei 2014 nog 10 dagen
Terraria Hasselt Belgie 17 augustus 2014 nog 115 dagen

Betaling

Betaling

U maakt de totale kosten (entreeprijs x aantal kaarten) voor de tickets inclusief de reserveringskosten over op

  1. Nederland: rekeningnummer 60.67.39.335 onder vermelding van de beurs of het evenement, (eventueel) uw e-mail adres en het aantal kaarten. Door het overmaken op het rekeningnummer krijgen wij uw adresgegevens ter beschikking.
  2. Buitenland: rekeningnummer BIC ABNANL2A en IBAN: NL22ABNA0606739335 onder vermelding van de beurs of het evenement, uw adres gegevens, (eventueel) uw e-mail adres en het aantal kaarten. 

 

    (Met al uw adresgegevens gaan wij vertrouwelijk om en zullen dit niet door derden laten gebruiken)

U krijgt dan zo spoedig mogelijk voor het evenement de genummerde kaarten thuis gestuurd. Heeft u na 5 dagen nog niks ontvangen verzoeken wij u even contact met ons op te nemen. De laatste betaling moet binnen zijn 5 dagen voor aanvang van het evenement. Indien de betaling later binnenkomt zal het bedrag worden geretourneerd. De kosten hiervoor zijn 1 malig 1,50 euro.

Het toegangsbewijs dient u op aanvraag te tonen en/of af te geven. Verkoop en/of uitgifte van toegangsbewijzen geschiedt onder de door evenementorganisator gehanteerde voorwaarden, welke bindend zijn voor de koper en/of ontvanger en mogelijke opvolgende houders van een toegangsbewijs. Voor de algemene voorwaarden verwijst VHM-Ticketservice naar de evenementorganisator.

Bij verlies of diefstal kan de houder geen aanspraak maken op een vervangende ticket, noch op terugbetaling van de entreeprijs en de reserveringskosten. Door de inontvangstneming van een toegangsbewijs ontslaat de houder de organisatie van elke vorm van aansprakelijkheid. Tevens is na verzending geen aansprakelijkheid bij de organisatie te verhalen. Zie ook de voorwaarden.

 
Taal
Bezoekers
We hebben 9 gasten online
Partners

TerTermediaTermedia ter-shop-small.jpg ter-shop-small.jpg Ter ProductenTer Ontruiminganimaleventssupersmall.jpg animaleventssupersmall.jpg terlinksmallwit.jpgsoays.be vez.be  tertourster-shop-small.jpgLogo-NCVL.pngReemzorg-small.png