Exoknaag 01 Juni 2014 nog 38 dagen
Terraria Houten 01 Juni 2014 nog 38 dagen
Terraria en Exoknaag Gent Belgie 04 mei 2014 nog 10 dagen
Terraria Hasselt Belgie 17 augustus 2014 nog 115 dagen

Vervoer van dieren

Vervoer van dieren

  • Op basis van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren zijn er ook eisen opgesteld waaraan het vervoer van dieren moet voldoen. Het Besluit dierenvervoer 1994, dat sinds 1 oktober 1995 van kracht is, stelt eisen aan de ruimte in het voertuig, aan de manier waarop de dieren zijn opgeladen en aan de verzorging tijdens het vervoer. Ook zijn er speciale regels voor het vervoer van zogenaamde wrakke dieren. Dat zijn dieren die verschijnselen van ziekte vertonen, die gewond of kreupel zijn, die stoornissen in de beweging of andere afwijkingen vertonen, waardoor ze ongeschikt zijn voor normaal vervoer. Het vervoer van deze dieren is alleen toegestaan ten behoeve van diergeneeskundige verzorging of met het oog op een zo spoedig mogelijke slacht in de dichtstbijzijnde slachtplaats voor wrak vee. Het vervoer van wrakke dieren mag uitsluitend worden onderbroken om andere wrakke dieren bij te laden op de bedrijven waar ze worden gehouden. Hiermee is een einde gemaakt aan onnodig lang oponthoud onderweg.
    Vanaf januari 1997 is het Besluit dierenvervoer 1994 verder aangescherpt. Dierenvervoerders moeten voortaan in het bezit zijn van een erkenning, die de minister van LNV afgeeft. Die erkenning kan bij herhaaldelijke of ernstige overtredingen van het Besluit dierenvervoer 1994 ingetrokken worden. Ook moet de vervoerder bij reistijden langer dan acht uur over een reisschema beschikken, waarin onder andere de rusttijden en stopplaatsen staan aangegeven. Per diersoort is bovendien bepaald hoelang de dieren vervoerd mogen worden, met inbegrip van rust en verzorging.

 
Taal
Bezoekers
We hebben 5 gasten online
Partners

TerTermediaTermedia ter-shop-small.jpg ter-shop-small.jpg Ter ProductenTer Ontruiminganimaleventssupersmall.jpg animaleventssupersmall.jpg terlinksmallwit.jpgsoays.be vez.be  tertourster-shop-small.jpgLogo-NCVL.pngReemzorg-small.png