Logeren

We bieden logeerweekenden aan. Het doel is om de logés een ontspannen weekend te bieden in gezellige huiselijke sfeer. Een logeerweekend duurt van vrijdagmiddag tot zondagmiddag, eventueel te verlengen tot maandagochtend. Daarnaast zijn we ook geopend in de schoolvakanties.

Kortdurend verblijf

Er is sprake van kortdurend verblijf indien iemand voor een korte periode op de zorgboerderij verblijft. Denk hierbij aan enkele dagen tot enkele weken. Een van de redenen voor kortdurend verblijf is ontlasting van de mantelzorg of de thuissituatie.

Respijtzorg

Om de mantelzorgers te ontlasten bieden we de mogelijkheid dat de zorgbehoevende kan komen logeren. Het gebruik maken hiervan kan variëren van 1 nacht tot meerdere weken. Afhankelijk van de indicatie wordt dit verblijf veelal vergoed door het zorgkantoor of door de desbetreffende gemeente. Bij het ontbreken van een indicatie is private financiering ook mogelijk.

24-uurszorg

Het is mogelijk om 24-uurszorg te bieden, direct met u of onder een contract van een hoofdaannemer (een andere instelling). Hierbij kunnen wij bij langdurige zorg ook extra expertise vragen van de hoofdaannemer. Hierbij wordt ook een einddatum afgesproken maar dat kan langer zijn dan bij het kortdurend verblijf of respijtzorg. Ook kunnen andere instellingen gebruik maken van onze zorgboerderij om hun deelnemers tijdelijk te huisvesten bijv. als er een verbouwing aan gaat komen, bij herbouw of een andere reden zoals het tijdelijk geen ruimte hebben op de uiteindelijke locatie.