PGB staat voor “persoons gebonden budget” iemand die een PGB heeft, kan zelf zorg inkopen of laten inkopen bij een instantie. 

ZIN staat voor zorg in natura. Dit loopt via de gemeente waarin u woont.

Mix van pgb en zorg in natura is soms ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een pgb heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft.

ReemZorg heeft ervaring met het begeleiden van jongeren uit het speciaal onderwijs en mensen uit een re-integratie traject. Doordat dit succesvol is verlopen bieden wij nu ook dagbesteding aan deelnemers met een PGB en ZIN. Deze dagbesteding wordt geboden vanaf 4 uur tot 6 dagen per week. De werkzaamheden zijn heel divers en speciaal gericht op mensen met een beperking. Dit kunnen deelnemers zijn met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of mensen een lichte verstandelijke of lichamelijke beperking daarnaast ook personen met dementie of mantelzorgers. Per deelnemer wordt bekeken wat hij / zij het liefst wil komen doen op het bedrijf. De werkzaamheden kunnen bestaan uit: klik hier 

Visie: Wij zijn er op gericht de deelnemers een goede dagbesteding aan te bieden. Wij vinden het ook belangrijk om de deelnemers vaardigheden aan te leren, waardoor ze beter met hun beperking om leren gaan en kunnen werken aan zelfstandigheid. Ook het logeren en kortdurendverblijf is hier in somige gevallen een onderdeel van.

In 2008/2009 hebben wij een start gemaakt met het begeleiden van deelnemers met een PGB

Kwaliteitseisen:
- kundige begeleiding.
- veilige plek:heldere afspraken.
- persoonlijke ontwikkeling staathoog in vaandel.
- iedereen mag er komen kijken.

Doelstellingen:
- Een zinvol menswaardig bestaan.
- Het opbouwen van zelfvertrouwen (waardering en respect).
- Zelfstandigheid, zelfontplooiing en grenzen verleggen.
- Samen genieten van het werken in, aan en met de natuur.