DE N.K.V. BESTAAT 40 JAAR EN DAT VIEREN WE !!!

ONDER MEER MET EEN GROTE
CHINCHILLAKEURING

Om dit heugelijke feit extra luister bij te zetten organiseert de N.K.V. in samenwerking met de REBAS organisatie en de onlangs her opgerichte Nederlandse Chinchilla Vereniging voor Liefhebbers op zondag 7 april tijdens de manifestatie Exoknaag een grootse chinchillakeuring waarbij gekeurd zal worden volgens het BBRC 100 puntensysteem. Op deze datum is er in het Euretco-Expocentre te Houten een grote Internationale knaagdieren manifestatie waarvan deze keuring een belangrijk deel van zal uitmaken. Het betreft hier een Promotie keuring in drie keur groepen en in iedere groep vier kleur klassen die ieder een eigen prijzen schema hebben.

Inmiddels zijn voor deze unieke keuring de eerste uitnodigingen per email verzonden. In 2011 was er in dezelfde lokatie ook al een chinchilla keuring volgens dit systeem maar in dit jubileumjaar hebben we de keuring uitgebreid met de groep grote fokkers ( meer dan 50 dieren) Ook in 2012 is er een promotie keuring geweest maar die viel op dezelfde datum als een andere grote show en door de keuze van 7 april kunnen we dit jaar groot uitpakken.

Voor degenen die nog niet eerder hebben ingezonden hier onder heel beknopt het verloop van de keur dag en een schema van te winnen prijzen. U ontvangt een email van de organisatie waar u met naam en adres op kan reageren. Daarna ontvangt u per post een inschrijfformulier met antwoordenveloppe en wedstrijd reglement. Na het retour sturen van het formulier worden de dieren ingedeeld in hun klassen en groepen.

Die klassen zijn:

Groep 1 hobbydieren van liefhebbers met huisdieren ( maximaal 10 dieren)
Groep 2 dieren van kleinschalige hobby fokkers ( tussen 10 en 25 dieren)
Groep 3 dieren van z.g.n. grote fokkers ( tussen 25 en meer dieren)

Deze groepen concurreren NIET met elkaar. Elke klasse kent zijn Klasse kampioen, groeps kampioen en reserve kampioen in de vier groepen die de klasse kent. Die groepen zijn:

Klasse A jonge standaardchinchillas van 8 tot 12 maanden
Klasse B standaardchinchillas van 1 jaar tot houdbaarheidsdatum
Klasse C Kleurmutaties van 8 tot 12 maanden
Klasse D Kleurmutaties vanaf 1 jaar tot houdbaarheidsdatum

De dieren worden diervriendelijk gehuisvest in een genummerde dag kooi en staan op keur volgorde in de voor het publiek niet toegankelijke kooi ruimte. De kooien staan zo opgesteld dat het publiek er wel naar kan kijken maar niet tussen de kooien kan komen. Alleen inzenders, aandrager, secretaris en de keurmeesters mogen zich in de ring bevinden. De keuring vindt plaats aan de voorzijde van de ruimte waar een paar rijen stoelen staan voor belangstellenden. Als een dier aan de beurt is wordt hij door de zeer ervaren aandrager voorzichtig in een voorzet kooitje met nummer label gezet en direct na de keuring door hem weer in zijn dag kooi teruggezet, waarna de aandrager de kooi verzegeld met een trek bandje. Hier blijft hij dan meestal de rest van de dag zitten.

Alleen bij de verkiezing van de best in show kan het zijn dat het dier nog een keer moet worden teruggehaald bij een gelijk aantal behaalde punten. U kunt door deze schriftelijke inschrijving tot op de keur dag zelf nog wijzigingen aanbrengen in de door u ingeschreven dieren. Echter in de catalogus blijft dan wel uw originele inzending staan. Ook zal er buiten de keuring een blok kooien worden geplaatst waar inzenders BEPERKT een diertje ter verkoop gratis mogen aanbieden. Iedere inzender ontvangt na afloop een herinnerings rozet.

Het inschrijfgeld bedraagt ook deze keer slechts 5 euro per dier en dit dient het liefst contant te worden betaald aan de wedstrijdsecretaris bij aanvang van de keuring. Ingezonden dieren dienen VOOR 10 uur aanwezig te zijn. De keuring zal om p.l.m. 11 uur aanvangen. VOOR het inkooien zal er een gezonds heidscheck plaatsvinden. Zieke en onreine dieren worden uitgesloten en apart in hokken weggezet evenals zichtbaar drachtige dieren. In geval van fraude beslist de secretaris welke maatregelen volgen. Het klinkt erg betuttelend, maar de dieren van onze inzenders zijn ons net zoveel waard als ze voor hun eigenaars zijn vandaar deze regels. In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

De inschrijving sluit definitief op 30 maart 2013. Voor vragen en inschrijfformulieren kunt u contact op nemen onder de link CONTACT.

Nog even een voorstel rondje:

Show supervisor: Jan v.h.Meer

Wedstrijdsecretaris: Stephan Hartwich

Voor brenger-aandrager: Chris Hoks

Hoofd keurmeester klasse 2 en 3 ( mits concurrentie) Bert Bouwens jr.

Keurmeester klasse 1 Rolf Captijn

Schrijvers nog niet bekend ( kunnen ter plaatse worden gevraagd-aangewezen)

Het prijzenschema bestaat voor iedere klasse en groep uit:
Kampioen beker
Runner up beker
Reserve kampioen beker


En uiteraard deze unieke herinneringsrozet voor iedere inzender.
Wij wensen u een mooie keuring en een sportieve dag toe !!