Jan van het Meer                 Voorzitter

Astrid van Worcum               Penningmeester

Vacant                                        Secretaris

Vacant                                        Algemeen Bestuurslid