Nederlandse Chinchillavereniging voor Liefhebbers

Hartelijk Welkom op de vernieuwde site van de N.C.V.L. Wij zijn blij dat u ons (weer) heeft gevonden. Opgericht in de tachtiger jaren van de vorige eeuw en in de negentiger jaren uitgegroeid tot een zelfstandige vereniging met op het hoogtepunt bijna driehonderd leden. De chinchilla als huisdier was toen “hot”maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat er ook veel mensen in een impuls aan de hobby begonnen want het is en blijft toch een diersoort die je niet zomaar in een hoekje van de kamer in een kooitje zet.

Rond 2006 was het ledental dermate laag dat het toenmalige bestuur de vereniging heeft opgeheven. Dat was een heel moeilijke beslissing want de leden die er nog waren waren dan ook echte liefhebbers. Sinds 2011 heb ik samen met Jan van het Meer en Stephan Hartwich weer voorzichtig wat pogingen ondernomen of we de vereniging nieuw leven konden inblazen. Zo hebben wij toen in Houten een keuring georganiseerd die redelijk werd bezocht en ook ging het bij de inzenders weer een beetje kriebelen.

Tijdens de manifestatie Exoknaag hebben wij het in 2012 ook nog gedaan weliswaar met wat minder dieren maar dat kwam omdat de datum samenviel met een andere show. Vanaf januari 2013 is de vereniging actief bezig zijn weg terug te vinden en hebben we een voorlopig bestuur. We zijn dan ook trots dat wij u nu kunnen melden dat er op 7 april weer een grote chinchillashow komt in Houten.

De eerste uitnodigingen zijn nu (januari 2013) reeds verstuurd. Wilt u daar meer van weten, kijk dan even op deze site bij de info over deze show. Het is voor ons ook een eer dat we Bert Bouwens en Chris Hoks weer in onze gelederen hebben. Deze oudgedienden zijn een toegevoegde waarde voor onze vereniging.

Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact met ons opnemen. In de nabije toekomst zult u zich via deze site als lid kunnen aanmelden.

Rolf Captijn, bestuurslid N.C.V.L.