Beperking in keuze huisdier

Baasje moet goede zorg aantonen

Den Haag - Wie een huisdier wil, mag dat binnenkort alleen nog kiezen van eenlijst van toegestane dieren. En diegene moet bovendien aantonen dat hij of zij goed voor het dier kan zorgen.

De Tweede Kamer wil met de lijst en andere maatregelen het houden van huisdieren aan banden leggen en het dierenleed verminderen. Dierenwelzijn is een belangrijk politiek thema geworden. De afgelopen jaren ging het steeds over het welzijn van dieren in de intensieve veehouderij, maar nu zijn ook de huisdieren aan de beurt.

Een meerderheid van CDA, D66 en PvdA wil een lijst van zo'n beetje alle dieren die mogen worden gehouden en dieren die absoluut niet mogen worden gehouden. Het CDA wil een korte lijst; wanneer iemand een dier uitkiest dat niet op die lijst staat, kan hij toch toestemming krijgen, maar alleen als hij kan aantonen dat hij het dier goed kan verzorgen en huisvesten. Voor de VVD hoeft de hele lijst niet, omdat er al een opsomming bestaat van dieren die wereldwijd wel en niet gehouden of verhandeld mogen worden, de CITES-lijst.

De partijen willen het welzijn van huisdieren verbeteren door de voorlichting in de dierenwinkel en bij de fokker te verbeteren. Dat moet voorkomen dat mensen een dier aanschaffen dat niet bij ze past, of dat ze niet goed kunnen verzorgen. Door de handelaren te certificeren, kunnen eisen aan hun vakbekwaamheid worden gesteld, menen de partijen.

¨Dieren lijden vaak onder een teveel aan liefde¨, zegt CDA- Kamerlid Henk Jan Ormel. ¨ Vetzucht bijvoorbeeld is een groot probleem bij honden en katten, omdat de baasjes ze te veel te eten geven¨.

Ook voor de intensieve veeehouderij heeft de Kamer aanvullende welzijnsregels in petto. Het zonder verdoving castreren van biggen moet veranderen, vindt de Kamer. Het CDA wil een verbod op het onverdoofd castreren in Europees verband afspreken. D66 wil een einde maken aan de mensonterende praktijken, door varkenshouders toe te staan de biggen zelf te verdoven. Nu mag de boer wel zijn biggen castreren, maar de dieren geen verdovingsspuitje geven, omdat dat formeel een ¨medische ingreep¨ is, die aan de dierenarts moet worden overgelaten. En dus gebeurt dat niet. ¨ Dat moet veranderen¨ , aldus D66-Kamerlid Boris van der Ham.

Bron: De Gelderlander 11-2-2004