Juridische status voor dieren in Frankrijk

De regering van Frankrijk gaat aan de slag met de uitwerking van een nieuwe wet, die dieren een juridische status moet geven. De huidige Franse ¨Code Civil¨ (Burgerlijk Wetboek), volgens welk een dier een ¨voorwerp¨ is, wordt als verouderd aangemerkt.

Eén en ander is het gevolg van het beleid van de huidige minister van Landbouw om de wettelijke bescherming van dieren te versterken.

De moderne opvatting wil dat het dier steeds dichter bij de mens staat, of het nu gaat om de affectie die bijvoorbeeld gezelschapsdieren geven of om de filosofische beschouwing, dat elk levend wezen met respect behandeld moet worden.

Een rapport dat de nodige aanpassingen adviseert, was op instructie van het Franse ministerie van Justitie al uitgewerkt en is inmiddels voorgelegd aan de minister van Justitie. De komende maanden vind overleg plaats met de voornaamste groeperingen op dit vlak, zoals dierenbeschermingsorganisaties, de professionele sector en juristen.

Bron: Journaal Dier & Recht juni 2005

DN redactie (CS)
DN 28/06/2005