Uitkomst Cites bijeenkomsten

Tussen eind april en begin juni hebber er vier (besloten) Cites bijeenkomsten plaatsgevonden over beschermde diersoorten. Deze waren naar doelgroep georganiseerd. Deskundigen van het Cites-bureau en Dienst Regelingen gaven uitleg over de Cites-regelgeving en de wijze waarop de Dienst Regelgevingen de aanvragen behandelt.
Er was ook ruime gelegenheid om vragen te stellen.

De belangrijkste vragen die op de bijeenkomsten zijn gesteld komen binnenkort met antwoord op internet. Deze zullen te vinden zijn op www.minlnv.nl/loket

 

In het kort samengevat is er gesproken over:

 

  • Het ontheffingsbeleid: (eind 2005 gaat LNV den nieuwe richting van het (bezits-) ontheffingsbeleid bepalen. De voorstellen zullen getoetst worden bij de doelgroep. Een vereenvoudiging van de procedure rondom vergunningen en ontheffingen zal bekeken worden.

 

  • Individuele herkenbaarheid: een belangrijk onderdeel in de Flora- en Faunaweg is de Ringenregeling. Het Cites-bureau neemt actief deel aan de besprekingen over de wijziging van o.a. deze regeling en wil daarmee de huidige problemen oplossen. Voor oktober 2005 wordt er meer informatie gegeven.

 

  • Doorlooptijden: er is een inhaalslag gemaakt in de doorlooptijden voor vergunningverlening. Vanaf het vierde kwartaal 2005 zal binnen de wettelijke termijnen of in overleg aanvragen worden afgehandeld.

 

  • Voorlichting 2005: Dienst Regelingen gaat meer aandacht besteden aan voorlichting over Cites. Deze zal ook (met achtergrondinformatie, specifiek per doelgroep of onderwerp) op internet komen ( www.minlnv.nl/loket ). Ook zullen er in 2006 contactbijeenkomsten plaatsvinden met doelgroepen.

Wie er nog vragen heeft kan contact opnemen met het LNV-loket tel. 0800-22 333 22 of via E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.