Dierenwelzijn

Met dierenwelzijn wordt de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een dier bedoeld. Elk gehouden dier probeert zich aan te passen aan zijn leefomgeving. Een dier voelt zich het best in een omgeving waarin hij zijn natuurlijk gedrag kan vertonen en die hem geen stress, pijn of angst bezorgt. Elke diersoort vertoont zijn eigen natuurlijk gedrag. Kippen willen scharrelen, koeien moeten de rust hebben om te herkauwen, varkens hebben ruimte en een stabiele groep nodig, honden houden van regelmaat in hun leven, papegaaien hebben gezelschap nodig. Voeding, verzorging, huisvesting en behandeling zijn van invloed op het welzijn van gehouden dieren.

Er is echter nog een factor die (indirect) bepalend is voor het welzijn van productiedieren en dat is de houding van de consument en de keuzes die hij maakt bij de aankoop van vlees en andere dierlijke producten.

Nederland heeft enkele jaren een voortrekkersrol gehad op het gebied van dierenwelzijn in Europa, maar in 2003 heeft het Kabinet besloten niet vooruit te willen lopen op de Europese regelgeving. Wel wil het Kabinet dierenwelzijn hoog op de politieke agenda van de Europese Unie zetten. Het welzijnsbeleid voor dieren is gebaseerd op de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren.

De Raad voor Dierenaangelegenheden

De Raad voor Dierenaangelegenheden is een overlegplatform van organisaties en deskundigen, dat de minister van LNV adviseert over strategische vraagstukken op het gebied van de gezondheid en het welzijn van gehouden dieren. Hij baseert zich daarbij op de meest recente ontwikkelingen in de wetenschap en houdt rekening met de opvattingen die leven in de Europese en in het bijzonder de Nederlandse samenleving.

Bron: www.minlnv.nl