Het beleid voor gezelschapsdieren

Gezelschapsdieren zijn huisdieren. Zij worden voor hun gezelschap of uit liefhebberij gehouden. In Nederland zijn er zo'n 15 miljoen katten, honden, konijnen en knaagdieren en een niet vastgesteld, maar zeer groot aantal vogels, vissen, reptielen en amfibieën. Er doen zich met name problemen voor

 

  • door ondeskundig fokken,
  • door malafide handel in dieren, inclusief het transport van in het wild gevangen diersoorten
  • door het houden van soorten als daarvoor de specifieke kennis ontbreekt en
  • in de privé-sfeer door ondoordachte aanschaf, verwaarlozing, mishandeling, gebrek aan kennis over de opvoeding, verkeerde huisvesting (kooien, aquaria en terraria)

Behalve de algemene regels die de GWWD geeft, zijn er weinig specifieke regels voor gezelschapsdieren.
Over het commercieel fokken en verhandelen van honden en katten, eerder vastgelegd in het Honden- en kattenbesluit, en over het verbeteren van het welzijn van gezelschapsdieren in het algemeen, wordt nog nader overlegd met de maatschappelijke partners op het gebied van gezelschapsdieren.

Exotische dieren
Voor veel verschillende soorten exotische dieren gelden internationale regels;
zij worden vaak in hun eigen land met uitsterven bedreigd, doordat hun leefgebied wordt aangetast. Veel exotische dieren worden in hun eigen land gevangen of gedood om ergens anders verkocht te worden. Bijvoorbeeld papegaaien of reptielen die hier als huisdieren worden verkocht, of krokodillen waar nog steeds schoenen en tassen van worden gemaakt. 164 landen hebben afspraken gemaakt om deze handel - en daarmee het uitsterven - tegen te gaan. Deze afspraken worden CITES genoemd. CITES is de afkorting voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (in het Nederlands: Overeenkomst inzake internationale handel van in het wild levende bedreigde dier- en plantensoorten). Op basis van deze afspraken mag niemand in Nederland - zonder vergunning - een beschermde, of met uitsterven bedreigde exotische dieren verhandelen, bezitten of vervoeren. Voor exotische dieren die hier gefokt zijn, zijn de regels minder streng.

Bron: www.minlnv.nl